Detta är en hemsida i första hand för medlemmar i Sveriges Organiserade Fiskeguider där allehanda information publiceras för att hjälpa våra medlemmar i deras dagliga arbete som sportfiskeguider. SOF har regelbundna möten med myndigheter i syfte att skapa klarhet i regler och förordningar.


SOF’s motto är ett hållbart fiske!

 

Välkommen till SOF´s hemsida

ÅRSMÖTE 2016

MÄNDAG 21/3 KL 18.30 HOS LÄNSTYRELSEN

OBS! ny adress: Regeringsgatan 66